Grönområden i tätbebyggda miljöer

I dagarna har Tomas Melin dragit igång en artikelserie om bostadsbyggande och stadsplanering. Ta er tid att följa den serien. Det är ytterst välbehövligt att vi diskuterar dessa frågor mer, framförallt eftersom vi på kongressen i vår ska besluta om en proposition från partistyrelsen om omfamnande av täta städer.

Ett av inläggen skriver Tomas om behovet av grönområden. Huvudsakligen håller jag med Tomas om att konflikten mellan grönområden och bostadsbyggande är överdriven och leder fel. Det är dock så att definitionsmässigt är all mark, som inte är bebyggd, grönområden.

Det finns givetvis lågt hängande frukt i stadsplaneringen i form av omfattande markparkering och industriområden som kan omvandlas till bostäder istället. Det finns dock begränsade sådana ytor och det finns också en stor poäng med att inte alla industriområden hamnar långt utanför staden.

Det jag istället skulle vilja slå ett slag för är förtätningar där man samtidigt behåller och utvecklar de grönområden som är på riktigt värdefulla. Jag ska exemplifiera detta med de planer vi jobbar med för centrala Jakobsberg.

Området vi tittar på ser idag ut såhär:

I väst syns Jakobsbergs centrum och resten av området omringas av Viksjöleden, Unionsvägen och Folkungavägen. I detta område hoppas vi kunna få ungefär 1500 bostäder. Det första steget är redan på gång och inom denna kartbild föreslås det två stycken förtätningar:

Den övre bilden visar på en byggnad som kommer innehålla ungefär 130 (företrädelsevis små) lägenheter, en förskola och möjligtvis ytterligare verksamheter. Byggnaden kommer skapa en tydligare innergård för de boende i befintligt område. Huset kommer byggas i allmännyttans regi.

Den nedre bilden visar ett projekt som kommer genomföras av Riksbyggen och kommer innehålla ca 400 lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan. Projektet ligger på den parkering som finns i nedre vänstra hörnet av översiktsbilden.

Denna detaljplan kommer sannolikt att antas framåt sommaren 2016, och om den inte överklagas borde den kunna byggstartas tidig vår 2017.

Utöver detta detaljplanearbete jobbar vi också med ett program för hela centrala Jakobsberg, framförallt en del är viktig för poängen som jag försöker göra här.

Här ser vi det område som ligger ”mitt i” den översta bilden. Här koppas vi kunna bygga bortåt 1000 bostäder. Än så länge har det inte konkretiserats mer än såhär. Inom området planerar vi även för att spara en mindre stadspark.

Så, vad kan vi dra för slutsatser av detta. Jo, att vi måste börja göra skillnad mellan riktigt kvalitativa parker och allmänna gräsplättar. Genomför vi dessa planer som de är tänkta kommer vi inom ett relativt litet område kunna få in 1500 nya bostäder och samtidigt ha två offentliga parker. Utöver detta kommer det finnas gröna innergårdar.

Jag tycker att den utveckling vi jobbar med i Jakobsberg är ett väldigt bra exempel där vi kombinerar ett tätt byggande med grönområden.

Detta är givetvis bara ett exempel, det finns sannolikt möjligheter att göra den här typen av kompletteringar kring massor av våra centrum och kollektivtrafikpunkter.

Så gräv ner stridsyxan och montera upp byggnadsställningarna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *