Bättre valkretsar för oss som parti

I samband med de listsättningsprocesser som genomfördes under vintern uppstod en diskussion om representation och om att vi som parti var dåliga på att få fram personer med utomeuropeisk bakgrund på valbara platser på listorna, trots att en stor del av både vår medlemsbas och väljarbas består av människor med utomeuropeisk bakgrund.

En del av problemet är givetvis den strukturella rasismen som finns i hela vårt samhälle och givetvis även i vårt parti. Det kan och ska vi fortsätta jobba mot för att minimera dess skadeverkningar.¨

Men det finns ett skäl till som jag tror kan väga ganska tungt och som är en av utmaningarna med att vara ett relativt litet parti, nämligen den att vi i 16 av de 19 valkretsar där vi tar mandat i riksdagsvalet endast tar ett mandat. Det är svårt att kvotera ett mandat, framförallt eftersom regionorganisationerna är autonoma från varandra i listsättningsprocessen och det ej sker någon samordning.

Detta får också konsekvensen att om det skulle vilja sig riktigt illa skulle vi kunna få en riksdagsgrupp där 21 av 25 var av det ena könet, även om kvoteringsregler följdes till punkt och pricka (utfallet nu blev 12/13).

Detta talar för att vi bör göra gemensamma listor för flera valkretsar som tillsammans ger ungefär 4 mandat. Det finns ytterligare skäl för detta, nämligen de 10 valkretsar där vi inte tar något mandat alls.

Om vi jämför med det sista fasta mandatet i vardera valkrets kan vi konstatera att vi skulle behöva öka våra röster med mellan 35-45 % i valkretsarna Västmanlands län, Västra Götalands län södra och Västra Götalands län östra. I Kalmar, Kronoberg och Norrbotten skulle vi med god marginal behöva öka med 50 %. I Blekinge och Jämtland behöver vi fördubbla antalet röster och på Gotland tredubbla antalet röster. Detta för att ta mandat i samtliga valkretsar. Siffrorna blir rimligtvis lägre om vi räknar in utjämningsmandaten men pekar dock på en ansenlig ökning som krävs för att vi ska kunna ta mandat. Detta innebär rimligtvis att det finns en risk att vi har otroligt kompetenta och duktiga partimedlemmar som de facto aldrig ges möjlighet att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter i riksdagen av den enkla anledningen att de bor i fel del av Sverige.

Förslaget till gemensamma valkretsar ska tas med en stor nypa salt och säkerligen justeras utifrån arbetsmarknadsregioner och dylika aspekter men skissartat borde det se ut som följande.

Skånekretsarna (inkl. Malmö Kommun) och Blekinge går fram med en lista.
Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Halland och Östergötland går fram med en lista
Västra Götalandskretsarna och Göteborgs kommun går fram med en lista
Södermanland, Örebro, Värmland, Västmanland och Uppsala går fram med en lista
Stockholms kommun går även fortsättningsvis fram med egen lista, eftersom de redan idag tar fyra mandat
Stockholms län och Gotland går fram med en lista
Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten går fram med en lista.

I takt med att vi över tid (förhoppningsvis) växer kan givetvis de gemensamma listorna få täcka mindre och mindre geografiska områden, denna uppdelning grundar sig i den mandatfördelning vi har fått idag. Man skulle också kunna tänka sig att endast toppkandidaterna (det vill säga, de personer vi förväntar oss få in) är gemensamma för listorna och att de lägre positionerna tillåts få en tydligare lokal prägel.

Fördelarna med detta system vore att man kunde ålägga samtliga listor att ta ansvar för att representativiteten är god och att duktiga partimedlemmar från svaga valkretsar ges en rimlig chans. Nackdelen är att det riskerar att främst gynna de kandidater som redan är kända i partiet då möjligheten att driva en provvalskampanj i ett större geografiskt område är markant svårare och för den som inte redan är heltidspolitiker antagligen nästan omöjligt.

Jag har gjort kartskisser på hur nuvarande system ser ut gentemot hur jag tänker mig att det vore lämpligt att formera listorna.

nu sen

 

EDIT: Det blev fel i andra bilden, ett mandat ska flyttas från Stockholms län till Västra Götaland. Jag orkar inte ändra detta i bilderna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *